Nyheter

I denne seksjonen publiseres nyheter innen for hele det arbeidsrettslige området.

 
 • Turnus, nattarbeid og lange arbeidsdager en helsefare

  Turnus, nattarbeid og lange arbeidsdager en helsefare

  En av fire ansatte i Norge arbeider skift eller turnus. I en ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt som bygger på et omfattende forskningsmateriale er konklusjonen klar: Nattarbeid, turnus og lange […]

   
 • Ønsker ikke anonyme varslere

  Oslo (NW): Ledere i store bedrifter vil ikke gi ansatte mulighet til å varsle anonymt om kritikkverdige forhold. Det går fram av en undersøkelse analyseselskapet Skala har gjennomført blant 30 […]

   
 •  
 • Skiftarbeide: Sunnest å jobbe dagtid

  Yrkesgruppene som jobber skift og turnus opplever ofte et tøffere arbeidsmiljø enn de som jobber dagtid. Dermed er de også mer utsatt for fysiske plager. – Arbeidstakere som jobber i […]

   
 • Arbeidstakerorganisasjoner vil ha miljø i arbeidsmiljøloven

  Arbeidstakerorganisasjoner vil ha miljø i arbeidsmiljøloven

  Arbeidstakerorganisasjoner og fagbevegelsen går inn for å endre arbeidsmiljøloven for å få et enda sterkere miljøfokus. Alle hovedorganisasjonene har i lengre tid jobbet med å få endret arbeidsmiljøloven til også […]

   
 •  
 • Dom i «dykkersaken»: Staten frikjent

  De 19 tidligere nordsjødykkernes søksmål mot Staten v/Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ikke ført fram. Retten har ikke funnet staten erstatningsansvarlig, verken på et objektivt eller subjektivt grunnlag. Staten var ikke […]

   
 • Endring av reglene for særlig uavhengige stillinger

  Endring av reglene for særlig uavhengige stillinger

  Arbeidstakere med særlig uavhengig eller ledende stillinger er i dag ikke omfattet av store deler av arbeidsidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette betyr blant annet at disse arbeidstakerne ikke har krav på […]

   
 •  
 • Mangler rutiner for varsling

  Mangler rutiner for varsling

  Arbeidstilsynets gjennomførte nylig «Aksjon varsling», som viste at bare en av fem arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i Oslo hadde utarbeidet rutiner for å tilrettelegge for, forebygge og håndtere varsling om kritikkverdige […]

   
 • Kan varsle anonymt på nett

  Kan varsle anonymt på nett

  Varslere i arbeidslivet kan nå slå alarm uten frykt for å få karrieren ødelagt. Det norske datasikkerhetsfirmaet Kantega har laget verdens første nettløsning for anonyme varslere. Arbeidstakere har lovfestet rett […]

   
 •  
 • 2 millioner til beste likestillingstiltak

  2 millioner til beste likestillingstiltak

  Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny likestillingspris på 2 millioner kroner. Den skal gå til den institusjonen som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia. Komité for integreringstiltak […]

   
 • 750.000 jobber gratis overtid

  750.000 jobber gratis overtid

  En landsdekkende undersøkelse som Infact har gjort for bemanningsbyrået Xtra Personell viser at 2,2 millioner norske arbeidstakere jobber overtid. Dette tilsvarer nesten 94 % av norske arbeidstakere. Undersøkelsen viser også […]

   
 •