aasland162_123

Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny likestillingspris på 2 millioner kroner. Den skal gå til den institusjonen som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning(Kif-komiteen) skal utlyse, vurdere og innstille til den nye likestillingsprisen. Alle universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene inviteres nå til å sende inn søknad med sine handlingsplaner og likestillingstiltak til komiteen innen 23. november. Likestillingsprisen skal deles ut på Kontaktkonferansen 22. januar neste år.

Kif-komiteen er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Den skal både gi råd og bevisstgjøre institusjonene i universitet- og høyskolesektoren samt forskningsinstituttene om likestillingsarbeid.

I 2005 jobbet det 7 120 kvinner i vitenskapelige/faglige stillinger ved universitetene og høyskolene. Dette tilsvarer 39 prosent. Den private instituttsektoren hadde en kvinneandel på 34 prosent. Kvinnene utgjorde 17 prosent av professorene i universitet- og høyskolesektoren, viser tall fra NIFU STEP

Kilde:www.regjeringen.no

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.