Alle referanser på disse sidene er uttalelser fra klienter som har fått advokathjelp av advokat Eivind Arntsen / DALAN Advokatfirma. Referansene er skrevet frivillig av klient etter at oppdragene er avsluttet. Alle referansene er anonymisert. Bildene er illustrasjonsfoto.

 

 


 

Du reddet meg da jeg stod på kanten av stupet

Kvinnelig leder, 38, Oslo

 


 

Klientreferanse

Mann, 60. Oslo (ill)

 

From a former Business excecutive from an international tech industry

I have availed myself of Eivind Arntsen’s services twice to help resolve employment termination issues, both times resulting in attractive settlement packages – and certainly far exceeding what the ex-employers initially offered.

Eivind Arntsen has the ability to both show empathy and to channel the potentially damaging emotions associated with an employment conflict into structured, convincing arguments, building on the grains of clarity found in my own frustration and anger caused by unfair terminations..

Mr. Arntsen has impressed me with his significant experience and ability to navigate complicated cases to success. Through his analytical approach and solid knowledge of applicable laws and reference cases, he helped me build solid cases. Armed with this, and his own personal style and qualities, he proved to be a formidable resource against my opponents (my ex-employers). End result – I walked out at the end of two tough rounds of negotiations a very happy man.

I would highly recommend Eivind Arntsen for his ability to listen and make me feel at ease, to help me focus on the case in an objective manner, to develop a clear strategy – and to arrive at very satisfactory results in a calm manner.

Former Business Development Director, 60 years, Oslo

 


 

Min erfaring med advokat Eivind Arntsen:

Jeg har vært ansatt hos arbeidsgiver i ca. 23 år. På grunn av en endringsoppsigelse hos min Tidliger e klient av advokat Arntsenarbeidsgiver, og som ville ha ført til at jeg mistet nesten 50 % av min lønn, så jeg ingen annen utvei enn å kontakte advokat. Valget falt på Dalan advokatfirma i Oslo på grunn av en anbefaling fra en av mine arbeidskollegaer.

Advokaten som tok ansvar for min sak var advokat Eivind Arntsen, som også er partner for Dalan advokatfirma. Mitt første møte med advokat Arntsen viste seg for meg å være positiv, mye på grunn av hans engasjement for min sak, så jeg følte meg like viktig som en hvilken som helst «stor kunde».

Jeg og min advokat hadde to møter med min arbeidsgiver. Min arbeidsgiver stilte opp med min sjef og en avdelingsdirektør. Jeg har aldri vært i en slik situasjon før, så jeg var glad for at jeg hadde min advokat med meg. Advokat Arntsen viste seg gjennom begge møtene å være svært aktiv og tok like godt over føringen slik at arbeidsgiveren fremstod som svært passiv. At advokat Arntsen hadde vært igjennom dette før var for meg innlysende! (Underholdende for meg, frustrerende for arbeidsgiverens representanter!)

Etter en rekke e-poster fram og tilbake, kom vi fram til en løsning der jeg fikk nye arbeidsoppgaver og at jeg ikke skulle gå ned i lønn.

Advokat Arntsen var ikke fornøyd så han forlangte at arbeidsgiveren måtte betale for mine advokatutgifter. Arbeidsgiveren aksepterte ikke det. Advokat Arntsen stod på at kostnadene skulle dekkes, siden min arbeidsgiver hadde startet prosessen. Etter litt frem og tilbake endret min arbeidsgiver mening med å tilby å betale 50% av advokatutgiftene. Advokat Arntsen var ikke fornøyd og med en ny trussel om rettsak med en siste frist endte det med at arbeidsgiveren aksepterte å betale hele advokatregningen.

Altså ble resultatet at jeg beholdt min gamle lønn, fikk nye arbeidsoppgaver og at arbeidsgiveren aksepterte å betale mine advokatutgifter.

Når jeg ser tilbake på denne arbeidskonflikten som jeg hadde mot min arbeidsgiver så ser jeg viktigheten av å ha en god advokat. Min arbeidsgiver ønsket at jeg skulle være min egen advokat og sammen med arbeidsgiver komme fram til en løsning sammen.

Dessverre så tror jeg at jeg ville ha kommet dårlig ut av en slik situasjon mye basert på andre ansatte i min situasjon som valgte å forhandle uten advokat.

Å være i forhandlinger mot sin egen arbeidsgiver er ikke lett, spesielt når jeg har jobbet der i over 20 år og forhandlingsteknikk/strategi i en arbeidskonflikt ikke er min sterkeste side (jeg er voksen nok til å innse det). Advokat Arntsen opplevde jeg som en faglig sterk advokat i jus/arbeidsrett. Det jeg satte pris på var at han virket objektiv, samtidig som han var min advokat, slik at jeg følte at jeg hele tiden fikk en «riktig» situasjonsbilde av konflikten mot min arbeidsgiver. Han sørget for at jeg fikk en god avtale samt at jeg slapp å betale for bruk av egen advokat. Kommer jeg i en situasjon der jeg må bruke advokat i framtiden, kommer jeg selvsagt til å kontakte advokat Eivind Arntsen hos Dalan advokatfirma!

Mann 48, transportbransjen

 


 

Advokat Eivind Arntsen satte seg grundig og effektivt inn i saken min. Dette, sammen med hans erfaring fra lignende saker, samarbeidsevner og en solid tilstedeværelse i møtet med arbeidsgiver var med på å gi saken et utfall jeg er meget godt fornøyd med.

Mann, 28 år. Finansbransjen