oppsigelse-finanskrise-deprimert

Dagens Næringsliv setter i denne artikkelen fokus på utviklingen det siste året, der «alle» bedrifter nå kontakter advokat for bistand til nedbemanning. Advokat Eivind Arntsen trekkes i denne sammenheng frem som et av de advokatfirmaene som har merket en markant økning i pågang i nedbemanningssaker. Artikkelen er publisert på Dagens Næringslivs nettsider.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.