Å håndtere en ansatt som ikke presterer kan være en utfordring. Som arbeidsgiver er det viktig å håndtere slike situasjoner med klokskap og tålmodighet. I den forbindelse er det viktig å ha en klar plan. Her er en steg-for-steg guide til hvordan du kan følge opp en underpresterende ansatt:

  1. Klare forventninger: Sørg for at alle arbeidskrav og forventninger til ansatte er tydelig kommunisert. Mange ganger kan underprestasjon skyldes mangel på klarhet i hva som forventes.
  2. Identifiser problemet: Før du tar opp problemet med den ansatte, bør du prøve å identifisere den underliggende årsaken. Er det mangel på opplæring? Personlige problemer? Manglende motivasjon? Eller kanskje det er forhold på arbeidsplassen som forhindrer dem i å utføre sitt beste?
  3. Privat samtale: Innkall til en privat samtale med den ansatte. Det er viktig at dette skjer på en ikke-truende måte. Bruk denne tiden til å lytte like mye som å snakke.
  4. Gi konstruktiv tilbakemelding: Istedenfor bare å peke ut feil, gi konkrete eksempler på hva som kan forbedres og hvordan. Fremhev også de områdene hvor de gjør det bra for å bygge deres selvtillit.
  5. Sett mål sammen: Sammen med den ansatte, sett klare, målbare mål for forbedring. Disse målene bør være realistiske, og det bør avtales regelmessige oppfølgingssamtaler for å vurdere fremgang.
  6. Tilby ressurser og støtte: Hvis den ansatte trenger ekstra opplæring eller ressurser for å forbedre seg, sørg for at de får tilgang til det. Dette kan være i form av kurs, mentoring, bøker, eller annen type opplæring.
  7. Dokumenter alt: Hold en skriftlig oversikt over alle samtaler, mål, fremgang og tiltak. Dette kan være viktig både for oppfølging og for fremtidige avgjørelser angående den ansattes stilling.
  8. Regelmessig oppfølging: Ha regelmessige oppfølgingssamtaler for å diskutere fremgang og eventuelle utfordringer. Dette gir også den ansatte en mulighet til å dele sin egen opplevelse og gi tilbakemelding.
  9. Vurder ytterligere tiltak: Hvis ytelsen ikke forbedrer seg etter at alle tiltak er prøvd, kan det være nødvendig å vurdere ytterligere tiltak som omplassering, nedskjæringer eller oppsigelse.
  10. Vær konsekvent: Hvis du har flere ansatte, er det viktig å behandle alle likt. Ikke la en ansatt slippe unna med underprestasjon mens andre blir holdt til en høyere standard.

Ved å nærme deg situasjonen med empati, tålmodighet og en vilje til å hjelpe, kan du ofte hjelpe en underpresterende ansatt til å forbedre seg og bli en verdifull bidragsyter til teamet.

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du følger opp ansatte som ikke presterer, vil jeg benytte anledning til å anbefale Arbeidsrettsakademiet. Dette er en komplett digital læreplattform som gir deg alt en leder trenger å vite om praktisk arbeidsrett. Arbeidsrettsakademiet har en egen læremodul som går i dypden på hvordan du følger opp ansatte som ikke presterer. Som den del av akademiet får du også 75-dagers planen, et verktøy som er er testet på mange situasjoner der ansatte ikke har prestert tilstrekkelig. Planen er laget slik at leder får et klart kart og malverk å følge fra oppstart til sluttevaluering.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.