navlogo

Den registrerte arbeidsledigheten økte med 3 300 personer i desember, justert for vanlige sesongvariasjoner. Arbeidsledigheten er nå på 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme måned i fjor har antallet arbeidsledige økt med 11 200, eller 29 prosent.

– De siste månedene har arbeidsledigheten økt sterkt og desembertallene bekrefter at norsk økonomi er inne i en bratt nedgangskonjunktur. Men det er viktig å understreke at ledigheten øker fra et svært lavt nivå og at det fremdeles er lav ledighet i Norge, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

50 100 personer var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen av desember.
Arbeidsmarkedet i 2008

I 2008 var det i gjennomsnitt 42 600 ledige, en nedgang på åtte prosent sammenlignet med 2007. Ledigheten begynte å øke
sist sommer etter å ha falt siden rundt årsskiftet 2003/2004. Ved utgangen
av desember har ledigheten økt med 12 800 personer
siden bunnpunktet i april.
Sterk økning i nye ledige

Antall nye arbeidsledige har økt sterkt i desember. Det er nå 79 prosent flere
ledige som har vært ledig i kortere enn fire uker
sammenlignet med samme måned i fjor.
Nedgang i ledige stillinger

Den siste måneden er det blitt færre ledige stillinger i alle yrker. Svakest nedgang finner vi i undervising og akademiske yrker, hvor det nå er henholdsvis 17 og 23 prosent færre stillinger enn på samme tid i fjor. Industriarbeid og butikk og salgsarbeid har sterkest nedgang med henholdsvis 51 og 47 prosent færre ledige stillinger.
Færre ledige innen undervising

Ledigheten har økt for alle yrkesgrupper i løpet av det siste året med unntak av undervisning og helse, pleie og omsorg. Innen undervisning er det nå 11 prosent færre ledige enn på samme tid i fjor, mens ledigheten innen helse, pleie og omsorg er uendret. Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning med 0,5 prosent av arbeidsstyrken.

Bygg og anlegg og industriarbeid har den sterkeste økningen i
antallet ledige med henholdsvis 98 og 49 prosent.
Lavest ledighet i Rogaland

Kilde: www.nav.no

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.