270 000 meldte seg arbeidsledige hos NAV i fjor. Med en arbeidsstyrke på 2,7 millioner, meldte altså temmelig nøyaktig hver tiende arbeidstaker seg som arbeidsledig i 2012.

– Arbeidsledighet rammer mange og det er slett ikke uvanlig å oppleve perioder som arbeidsledig, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

I gjennomsnitt var 66 000 personer registrert som helt arbeidsledige i 2012. At de månedlige tallene over arbeidsledighet ligger langt under hvor mange som blir arbeidsledige i løpet av ett år, forklarer Lystad med at mange kommer raskt i jobb.

– Det viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked. Mange opplever perioder med arbeidsledighet, men de aller fleste kommer raskt i jobb, sier han.

Stabilt arbeidsledighet

Det var 14 000 færre som meldte seg ledig i fjor enn i 2011, hvor mer enn 284 000 personer registrerte seg som arbeidsledige. I løpet av de siste ti årene er det bare i fra 2006 – 2008 at færre har meldt seg ledig.
– Til tross for krise og økende ledighet i Europa, holdt ledigheten i Norge seg på om lag samme nivå gjennom hele fjoråret. Innen industrien har vi imidlertid sett en klarer todeling. Bedrifter som leverer produkter og tjenester til oljenæringen har hatt gode tider, mens den mer tradisjonelle eksportindustrien har hatt større utfordringer, sier Lystad.
Ved utgangen av desember var 62 600 registrert som ledige hos NAV og det tilsvarer en ledighet på 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Dette gjør du hvis du blir arbeidsledig:

Hvis du blir arbeidsledig er det viktig å registrere seg hos NAV. Lag en god CV og presenter deg for potensielle arbeidsgivere. Kontakt vikarbyråer og andre som formidler ledige jobber og fortell de at du er på utkikk etter jobb.

– Mange får jobb gjennom eget nettverk. Derfor er det også viktig å snakke med venner og bekjente om jobbmuligheter. Sjekk mulighetene innen andre yrker og utenfor eget distrikt, er rådene fra NAV.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.