Det ble 500 færre helt arbeidsledige i løpet av april, viser sesongjusterte tall fra NAV.

– Nedgangen vi ser i april kan i hovedsak forklares ved at det er få som melder seg arbeidsledig i påsken. I år falt påsken i april, mens den i fjor falt i mars. Dette har ført til vesentlig færre nye ledige i april i år sammenlignet med i april i fjor, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1 500 personer, justert for normale sesongvariasjoner.
Målt i antall personer, falt ledigheten mest for personer uten yrkesbakgrunn og for de med bakgrunn fra reiseliv og transport. Bygge- og anleggsarbeid og barne- og ungdomsarbeid er yrkesgruppene med den største økningen den siste måneden.
Prosentvis gikk ledigheten mest ned i Sogn og Fjordane og Hedmark i april, mens den økte mest i Vest-Agder og Nordland.
Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

 

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av april var det registrert 74 600 personer som helt ledige hos NAV, en økning på 6 000 sammenlignet med april i fjor. Arbeidsledigheten var dermed på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,6 prosent for ett år siden.
I alt var 91 400 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 3 100 flere enn i april i fjor, da 3,3 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

 

Få nye ledige i april
Ved utgangen av april var det 8 600 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under fire uker. Det er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med april i fjor. I år var imidlertid påsken i april, mens påsken i fjor var i mars måned.

 

Flere ledige innen ingeniør- og ikt-fag
Ledigheten har økt mest for de med bakgrunn fra lederyrker og ingeniør- og ikt-fag det siste året. Innen akademiske yrker og jordbruk, skogbruk og fiske er ledigheten noe lavere enn i april i fjor.

Arbeidsledigheten er høyest innen bygge- og anleggsarbeid, med 5,4 prosent, og innen reiseliv og transport med 4,7 prosent. Ledigheten er lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent av arbeidsstyrken.
Høyest arbeidsledighet i Østfold
Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 3,9 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Finnmark med 3,7 prosent. Sogn og Fjordane og Rogaland har den laveste ledigheten, begge med 2,1 prosent.
Sammenlignet med april i fjor har ledigheten økt mest i Rogaland og Nord-Trøndelag, med en økning på henholdsvis 20 og 18 prosent. Troms er det eneste fylket hvor ledigheten har falt, med 3 prosent lavere ledighet enn samme måned i fjor.

 

Kilde: NAV.no

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.