(21.09.07) :

Det totale sykefraværet gikk ned fra 6,6 til 6,5 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.

– Utviklingen er den samme nå som ved forrige måling og forhåpentligvis vil vi kunne se en ytterligere bedring framover som følge at det nå stilles økt krav til aktivitet tidlig i sykemeldingstiden, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Det legemeldte sykefraværet alene gikk ned fra 5,8 til 5,7 prosent fra annet kvartal 2006 til annet kvartal 2007, mens det egenmeldte fraværet var uendret på 0,8 prosent. (Kilde: NAV)

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.