–Etter at sykefraværet har økt to kvartaler på rad, registrerer jeg at sykefraværet nå har stabilisert seg. Men vi må fortsette å jobbe med å få fraværet ned

, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Sesongjusterte tall viser en svak økning i det legemeldte sykefraværet i første kvartal 2013, mens det egenmeldte sykefraværet gikk ned. Samlet sykefravær ligger stabilt på 6,6 prosent.

Nivået på sykefraværet er fortsatt rundt de laveste som er registrert i den perioden IA-avtalen har virket.

– Etter sommeren starter forhandlingene om en ny avtale om Inkluderende arbeidsliv. Da vil jeg drøfte med arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene hva vi kan gjøre for å redusere sykefraværet ytterligere, sier statsråden.

Kilde: regjeringen.no

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.