Oslo (NW): Ledere i store bedrifter vil ikke gi ansatte mulighet til å varsle anonymt om kritikkverdige forhold. Det går fram av en undersøkelse analyseselskapet Skala har gjennomført blant 30 store selskaper for datasikkerhetsselskapet Kantega.

– 13 av 30 bedrifter sier at personlig oppmøte er det beste når ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold i bedriften.15 ønsker varsling på telefon eller e-post, sier Ingunn Moen, produktansvarlig i Kantega.

Kantega har laget et nettbasert varslingssystem som sikrer at ingen kan finne ut hvem som har sendt varselet dersom varsleren foretrekker å være anonym.

Tør ikke

Arbeidsgivere har lovpålagt plikt til å lage rutiner for intern varsling av kritikkverdige og ulovlige forhold. Undersøkelsen viser at bedriftene nesten utelukkende satser på åpne systemer.

– Bedriftene sier de ønsker en åpen bedriftskultur og har derfor bevisst valgt bort muligheten til å varsle anonymt, sier Moen.

Fagsjef Ketil Karlsen i LO-forbundet Industri Energi mener åpne varslingssystemer ikke er godt nok.

– Arbeidstakere må ha mulighet til å si fra om ulovlige og kritikkverdige forhold uten å bli gjenkjent. Altfor mange velger å tie stille med forhold det burde vært varslet om, i frykt for konsekvenser for egen jobb og yrkeskarriere.

Få som varsler

Svært få av bedriftene som er med i undersøkelsen har erfaring med varslere og sier at varsling er noe som forekommer sjelden.

– Det kan selvsagt være fordi arbeidsforholdene er som de skal, og at det ikke er behov for å si fra. Men vi vet ikke hvor mange som lar være å varsle, eller som finner seg en annen jobb, fordi omkostningene med å si fra blir for store, sier Ketil Karlsen.

Ingunn Moen i Kantega sier mange bedriftsledere er klar over begrensningene ved helt åpne varslingssystemer.

– Selv om de har åpne varslingssystemer i bedriften, innrømmer de fleste at terskelen for å varsle blir lavere dersom det er mulig å gjøre det anonymt.

Hun mener bedriftene kan gjøre mer for å hindre underrapportering av kritikkverdige forhold.

– Det er viktig å lage varslingsrutiner som sørger for åpenhet i organisasjonen samtidig som ansatte har mulighet for å varsle uten å bli gjenkjent, sier Ingunn Moen.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.