Nyheter

I denne seksjonen publiseres nyheter innen for hele det arbeidsrettslige området.

 
 • DALAN vant tariffsak i Arbeidsretten

  DALAN vant tariffsak i Arbeidsretten

  Kan en arbeidsgiver som har en tatiffavtale der man kan gjennomsnittsberegne lønn, foreta lønnsutebetaling uten å spesifisere hvordan utregningen mellom lønn og tillegg er foretatt? Dette spørsmålet stod sentralt da […]

   
 • En av ti var arbeidsledig i 2012

  270 000 meldte seg arbeidsledige hos NAV i fjor. Med en arbeidsstyrke på 2,7 millioner, meldte altså temmelig nøyaktig hver tiende arbeidstaker seg som arbeidsledig i 2012. – Arbeidsledighet rammer […]

   
 •  
 • Mødre kommer raskere tilbake til arbeidslivet

  Mødre kommer raskere tilbake til arbeidslivet

  Mødre gikk raskere ut i jobb i 2009-2010 enn på midten av 1990-tallet. Dette har trolig sammenheng med innføring av forlenget fedrekvote og flere og rimeligere barnehageplasser. Mødre gikk imidlertid […]

   
 • Nye dagpengeregler for permitterte

  Med virkning fra 1. juli 2009 vil alle permitterte ha rett til dagpenger ved minst 40 prosent reduksjon av arbeidstiden, (jf. forskrift om dagpenger ny § 6-8). Samtidig oppheves særregel […]

   
 •  
 • Kommentar til kjennelse avsagt av Høyesterett 5. juni 2009: De særlige prosessreglene i aml. kap 17

  Saken gjelder erstatningskrav fremsatt mot en tidligere arbeidsgiver av en arbeidstaker som hadde sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning. Det reises spørsmål om anvendelsesområdet for de særlige prosessreglene i […]

   
 • Jens tar krisen i NAV på alvor

  Stoltenberg tar grep for å sørge for at NAV fungerer Regjeringen vil legge fram en egen sak for Stortinget i mars med en full gjennomgang av situasjonen i NAV. – […]

   
 •  
 • Vikarbyråer somler med å oppfylle nye registreringskrav

  Vikarbyråer somler med å oppfylle nye registreringskrav

  Forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyrå/bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft i Norge trådte i kraft 1. januar 2009. Det er i underkant av 1800 virksomheter registrert i […]

   
 • DN.no: Disse får sparken først

  DN.no: Disse får sparken først

  Dagens Næringslivhar i dag et intervju med redaktør for www.arbeidsrettsadvokaten.no, advokat Eivind Arntsen. DN setter fokus på nedbemanningsprosesser der bedriftene går hardt til verks for å «tynne ut flokken».Les artikkelen […]

   
 •  
 • Finanskrisen gir rekordtrafikk på nav.no

  Finanskrisen gir rekordtrafikk på nav.no

  Den økende arbeidsledigheten har ført til nye rekorder på nettsiden nav.no. Det var hele 480 000 unike brukere som besøkte nettstedet i andre uken i januar, en økning på 80 […]

   
 • Ledigheten økte sterkt i desember

  Ledigheten økte sterkt i desember

  Den registrerte arbeidsledigheten økte med 3 300 personer i desember, justert for vanlige sesongvariasjoner. Arbeidsledigheten er nå på 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med samme måned i fjor har antallet […]

   
 •