business team with a businesswoman leading

Forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyrå/bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft i Norge trådte i kraft 1. januar 2009. Det er i underkant av 1800 virksomheter registrert i Brønnøysundregistrene med utleie som hovedaktivitet. Arbeidstilsynet har så langt mottatt i underkant av 250 meldinger.

– Meldeplikten er et viktig tiltak som kan bidra til å fremme seriøs utleievirksomhet, og sikre de utenlandske arbeiderne skikkelige vilkår på det norske arbeidsmarkedet. Virksomhetene er gitt to måneder på å registrere sin virksomhet siden forskriften trådte i kraft 1. januar. Jeg håper at bemanningsforetak som ennå ikke er registrert bruker ukene fremover til å gjøre dette, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Uregistrerte virksomheter driver ulovlig etter 1. mars
Innen 1. mars vil et offentlig register over lovlig registerte bemanningsforetak være å finne på www.arbeidstilsynet.no, og fra samme dato blir det forbudt å bruke bemanningsforetak som ikke er registrert.

Ordningen stiller krav om at vikarbyrå som skal drive i Norge, enten de er norske eller utenlandske, skal ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter. Det innføres flere klare krav som tar sikte på å bedre seriøsiteten i bransjen – krav til organisering, økonomi og til at virksomheten er lovlig registrert hos Skatteetaten.

Kilde: Arbeidstilsynet

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.