10.10.07:

Departementet vil rydde opp i vikarbyråbransjen:

– Det er bred enighet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om at det er behov for tiltak som øker seriøsiteten i utleiebransjen og motvirker og hindrer etablering og drift av useriøse vikarbyrå, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Departementet sender nå forslag til en ny obligatorisk melde- og registreringsplikt for vikarbyrå ut på høring.

Forslaget innebærer at alle vikarbyrå som skal leie ut arbeidstakere, blir pålagt å sende melding til Arbeidstilsynet og dokumentere at de oppfyller lovpålagte plikter til registrering i relevante offentlige registre. Virksomhetene må også dokumentere at de oppfyller bestemte krav til firmaets organisering og økonomi. Arbeidstilsynet skal føre et eget register over vikarbyrå som har oppfylt meldeplikten. Registeret skal være offentlig tilgjengelig, slik at alle som ønsker det kan sjekke hvilke vikarbyrå som kan operere lovlig i Norge.

– I tillegg til å stille krav til vikarbyråene, foreslår vi også at det skal være forbudt å leie inn arbeidstakere fra byråer som ikke er registrert. Regjeringen mener at dette vil gi en effektiv ordning og være et godt bidrag til ryddigere forhold ved inn- og utleie. Forslaget er en oppfølging av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, og i tråd med hva regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen, sier statsråden.

Planen er at de nye kravene til vikarbyråene skal vedtas og tre i kraft våren 2008. Det legges opp til at registeret over vikarbyråer som har oppfylt meldeplikten kan være på plass høsten 2008.

Kilde: Regjeringen

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.