ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

– Regjeringen sender på høring forslag om at arbeidstakere med særlig uavhengig stilling skal omfattes av arbeidstidsregler i Arbeidsmiljøloven, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Arbeidsmiljøloven skal verne arbeidstakerne. En god vernelov for arbeidstakerne er minst like nødvendig som før, siden arbeidslivet er blitt tøffere for mange, også for arbeidstakere med særlig uavhengige stillinger som i dag er unntatt arbeidstidsregelverket. Faren er at folk kanskje jobber mer enn de egentlig burde med tanke på helse på lang sikt.

Derfor sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet om kort tid ut et høringsbrev med alternative forslag til endringer i reglene for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.

– Vi ber partene i arbeidslivet og andre gi oss gode råd for et fleksibelt, men godt regelverk som sørger for at denne arbeidstakergruppen får en bedre beskyttelse enn i dag, sier Hanssen.

Arbeidstidsbestemmelsene ble strammet inn etter regjeringsskiftet, og overtidsreglene ble ført tilbake til slik de var før 2003. Samtidig ba Stortinget regjeringen utrede omfanget og bruken av bestemmelsene. Sentio AS` utredning ”Omfang og bruk av bestemmelsene om unntak fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven” foreligger, og gir et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Kilde:http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/pressesenter/pressemeldinger/2007/Arbeidstakere-med-sarlig-uavhengig-still.html?id=489098

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.