nho_logo_gif

NHO støtter hovedtrekkene i regjeringens forslag om nye tiltak for personer som har vært lenge borte fra arbeidslivet.

Som en oppfølging av stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering har regjeringen foreslått nye virkemidler for å få flere i jobb. De retter seg særlig mot de som har vært lenge borte fra arbeidslivet eller har særlige problemer med å skaffe seg arbeid.

Forslaget går blant annet ut på å

  • opprette et nytt oppfølgings- og formidlingstiltak for brukere som ikke har tilbud om dette i dag og som har behov for mer oppfølging en det NAV hittil har kunnet tilby.
  • opprette et nytt avklaringstiltak for å styrke arbeidet med å kartlegge brukernes behov for arbeidsrettet bistand
  • utvide grensen for maksimal opplæringsperiode

– Prinsippet i Arbeids-, velferds- og inkluderingsmeldingen er skreddersydde tiltak tilpasset individets behov. Forslaget om individuell oppfølging understøtter dette prinsippet og kan være en avgjørende faktor for om den enkelte får rotfeste i arbeidslivet, sier direktør for arbeidslivspolitikk, Sigrun Vågeng.

Kilde: NHO

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.