Mange med psykiske lidelser ønsker å være i arbeid, men opplever likevel vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet. En del skyves også ut. –Vi lanserer derfor en strategi som skal åpne arbeidslivet, slik at flere kommer i arbeid, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som nå har lansert ny nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.