Yrkesaktive kvinner som ammer barn under ett år får rett til lønn fra arbeidsgiver ved ammefri, dersom regjeringens lovforslag blir vedtatt.

I dag gir arbeidsmiljøloven rett til ammefri, men uten lønn. Nå endres loven slik at alle kvinner har krav på ammefri med lønn fra arbeidsgiver. Til nå har retten til økonomisk kompensasjon vært avhengig av hva slags avtale den enkelte bedrift har.

– Ammefri med lønn vil gjøre det lettere for mor å gå tilbake til jobb og fortsette ammingen uten at dette fører til inntektstap for familien, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Rett til ammefri er basert på kvinnens behov for fri fra arbeidet for å amme i barnets første leveår. Forslaget innebærer rett til inntil en time ammefri med lønn på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer. Lønn under ammefri vil legge til rette for økt yrkesdeltakelse blant kvinner som ammer.

– Høyere yrkesaktivitet blant mødre i barnets første leveår åpner opp for at far kan ta en større del av foreldrepermisjonen. Dette bidrar til likestilte foreldreskap og mer likestilling mellom foreldrene i arbeidslivet, sier Thorkildsen.

Det er antatt at forslaget vil koste arbeidsgiverne et sted mellom 54–110 millioner kroner årlig.

Som det fremgår er dette foreløpig et forslag fra regjeringen. Det er uvisst om lovforslaget blir vedtatt før valget.

Dagens regel om ammefri er i mellomtiden fortsatt slik:

§ 12-8. Ammefri

Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.