Sad businesswoman

En landsdekkende undersøkelse som Infact har gjort for bemanningsbyrået Xtra Personell viser at 2,2 millioner norske arbeidstakere jobber overtid. Dette tilsvarer nesten 94 % av norske arbeidstakere. Undersøkelsen viser også at en tredjedel av dette overtidsarbeidet gjøres helt uten overtidsbetaling og lønn – vi jobber med andre ord gratis for arbeidsgiverne.

Undersøkelsen viser videre at det er de yngste som jobber mest overtid. Over 60 prosent av alle mellom 25-39 år jobber overtid hver uke.

– Mange ansatte klarer ikke legge fra seg jobben fordi de synes den er faglig utfordrende, sier seniorforsker Hans Torvatn i forskningsstiftelsen Sintef til Dagbladet.

Kilde: Infact / Dagbladet

Tips: I denne artikkelen får du oversikt over reglene for overtid.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.