• Sluttpakker – en oversikt

  Sluttpakker – en oversikt

  Sluttpakker, også kjent som sluttavtaler eller fratredelsesavtaler, er avtaler som inngås som et ledd i avslutningen av et arbeidsforhold, som regel i form av en økonomisk kompensasjon til arbeidstaker. Dersom arbeidsgiver […]

   
 • Arbeidsrett

  Arbeidsrett er en samlebetegnelse på de lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Arbeidsretten deles vanligvis i to hovedkategorier: Arbeidsrettens individuelle del regulerer rettigheter og plikter den enkelte har i […]

   
 •  
 • Regjeringsforslag om ammefri med lønn

  Yrkesaktive kvinner som ammer barn under ett år får rett til lønn fra arbeidsgiver ved ammefri, dersom regjeringens lovforslag blir vedtatt. I dag gir arbeidsmiljøloven rett til ammefri, men uten […]

   
 • Arbeidsgivers rett til å sjekke arbeidstakers e-post

  Arbeidsgivers rett til å sjekke arbeidstakers e-post

  I mange virksomheter er e-post en selvfølgelig del av den daglige driften. E-post blir sendt eller mottatt via arbeidsgivers datamaskiner eller mobiltelefoner. Hvilke regler gjelder for arbeisdgivers innsyn i den […]

   
 •  
 • Mobbing og trakassering i arbeidslivet- Hvilke regler gjelder?

  Flere arbeidstakere opplever mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. Dette er et alvorlig brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det følger av loven at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering eller annen […]

   
 • HMS – Forsvarlig arbeidsmiljø- hvilke krav stilles?

  HMS – Forsvarlig arbeidsmiljø- hvilke krav stilles?

  Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet i en virksomhet skal være fullt forsvarlig med hensyn til arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd (Helse Miljø og Sikkerhet – HMS). Hva innebærer kravene […]

   
 •  
 • Dokumentmaler Om dokumentmalene fra Arbeidsrettsadovkaten

  Dokumentmaler Om dokumentmalene fra Arbeidsrettsadovkaten

  Innholdet på dette nettstedet, inkludert dokumentmalene, er gjort tilgjengelig som en service og for å gi informasjon om arbeidsrett. Advokatfirmaet Arntsen fraskriver seg ethvert ansvar for feil eller unøyaktigheter på […]

   
 • Dokumentmal for oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

  Standard mal til bruk av arbeidsgiver ved oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens forhold. OPPSIGELSE Oslo, 15.01.2014 Vi beklager at vi med dette må meddele deg oppsigelse av ditt arbeidsforhold som […]

   
 •  
 • Dokumentmal: Innkalling til drøftelsesmøte

  Dokumentmal: Innkalling til drøftelsesmøte

  For arbeidsgivere: Selv om det ikke er noen formelle krav til hva en innkalling til et drøftelsesmøte skal inneholde, kan det være praktisk å ta utgangspunkt i vår mal.

   
 • Dokumentmal: avskjed

  Dokumentmal: avskjed

  For arbeidsgivere: Her finner du en kort beskrivelse av formkravene ved avskjed, samt en mal som kan benyttes for å utforme selve avskjedsbrevet.

   
 •