For arbeidsgivere: Selv om det ikke er noen formelle krav til hva en innkalling til et drøftelsesmøte skal inneholde, kan det være praktisk å ta utgangspunkt i vår mal.

Kort om drøftelsesmøtet

Før en arbeidsgiver kan gi oppsigelse til en ansatt, skal det avholdes drøftelsesmøte så langt det er praktisk mulig.

Første steg er da å sende arbeidstaker en innkalling til et slikt møte.

Jeg har laget en mal for innkalling til drøftelsesmøte, som du kan laste ned fra denne siden.

Nedlastingen er helt gratis:

 

 

Viktige huskeregler ved innledningen av en oppsigelsessak:

  • Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal forholdene drøftes med arbeidstaker i et eget drøftelsesmøte (aml § 15-1)
  • Arbeidstaker bør gis skriftlig innkalling i god tid før (bør være minimum 24 timer) drøftelsesmøtet.
  • Det bør settes opp en enkel protokoll i møtet, som begge parter signerer

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.