Arbeidsrett er en samlebetegnelse på de lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Arbeidsretten deles vanligvis i to hovedkategorier:

  • Arbeidsrettens individuelle del regulerer rettigheter og plikter den enkelte har i arbeidsforhold. Innen den individuelle arbeidsrett finner vi reglene om ansettelse og oppsigelse, avskjed, lønn, ferie, feriepenger osv. www.arbeidsrettsadvokaten.no fokuserer på individuell arbeidsrett.
  • Arbeidsrettens kollektive del er reglene om arbeidstakere og arbeidsgiveres organisering i arbeidsgiver – og arbeidstakerorganisasjoner, regler om tariffavtaler osv.

Advokatene som står bak Arbeidsrettsadvokaten.no bistår hovedsaklig bedrifter og arbeidstakere innen individuell arbeidsrett.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.