• Nav med app for oppfølging av sykefravær

  Nav med app for oppfølging av sykefravær

  Oppfølging av sykemeldte har blitt stadig mer omfattende og komplisert de siste årene. Det er ikke alltid så lett å holde styr på oppfølgingsplaner og dialogmøter. Nå skal en ny […]

   
 • Endringsoppsigelse

  Endringsoppsigelse er et begrep som brukes om situasjoner der arbeidsgiver foretar så store endringer av et arbeidsforhold at det i realiteten er snakk om en oppsigelse med overføring til en […]

   
 •  
 • Oppsigelse i prøvetid

  Som regel avtales det at de første 6 måneder i et arbeidsforhold er å anse som prøvetid. Hvilke regler gjelder for prøvetid? Hvor lenge varer prøvetiden, og hvor fritt står […]

   
 • Erstatning ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed

  Erstatning ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed

  Dersom en oppsigelse eller avskjedigelse ikke har saklig grunn, er hovedregelen at retten ved dom bestemme at oppsigelsen er ugyldig og arbeidstaker skal fortsette i, eller gå tilbake til stilling […]

   
 •  
 • Stillingsvern ved graviditet

  Stillingsvern ved graviditet

  Gravide har et særlig stillingsvern etter arbeidsmiljøloven. Vernet gjelder for videre for enhver form diskriminering grunnet svangerskap og foreldrepermisjon. En arbeidstaker kan ikke sies opp fra sin stilling eller behandles […]

   
 • Stillingsvern ved sykdom

  Stillingsvern ved sykdom

  Sykdom og ulykke er legitime fraværsgrunner fra arbeidet. Dessverre er det likevel ofte slik at arbeidsgiver sier opp ansatte på grunn av sykefravær. Det er har lenge vært bred rettspolitisk […]

   
 •  
 • Nedbemanning og andre omstillingsprosesser : masseoppsigelser

  Nedbemanning og andre omstillingsprosesser : masseoppsigelser

  Masseoppsigelser er en av de mest dramatiske omstillings- og nedbemanningsprosessene som foretas i en virksomhet – med unntak av konkurs og annen avvikling. Nedbemanning ved masseoppsigelser er noe arbeidsgiver har […]

   
 • Konkurranseklausuler

  Konkurranseklausuler

  Konkurranseklausuler, konkurranseforbud, karensavtaler eller ikke-rekrutteringsklausuler er alle forskjellige betegnelser for bestemmelser i arbeidsavtaler som legger begrensninger på hva arbeidstakeren kan foreta i en periode etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det […]

   
 •  
 • Permisjon fra arbeidet

  Permisjon fra arbeidet

  Permisjon kan være lønnet – helt eller delvis – eller ulønnet. Det er viktig å være oppmerksom på at mange av permisjonsreglene gjelder ulønnet permisjon. Man får altså rett til […]

   
 • Permisjon

  Permisjon

  Permisjon er viktig for mange arbeidstagere i ulike livsfaser. Når har arbeidstaker rett på permisjon? Hvilke regler gjelder for ytelser i permisjonstiden?

   
 •