Oppfølging av sykemeldte har blitt stadig mer omfattende og komplisert de siste årene. Det er ikke alltid så lett å holde styr på oppfølgingsplaner og dialogmøter. Nå skal en ny app hjelpe bedriftene med å få kontroll.
Den nye appen er laget som et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Arbeidstilsynet, og er laget for ledere med ansvar for oppfølging av sykmeldte medarbeidere.
Appen finnes både for IOS (Apple iphone og ipad) og til android.
Appen «NAV Sykefravær» inneholder blant annet:
 • Liste over ansatte som er sykemeldt
 • Huskeliste over lovpålagte oppfølgingspunkter for hver enkelt ansatt, med informasjon om tidsfrister,
  hva som skal gjøres til de ulike tidspunktene, og hvem som har ansvaret for oppfølging.
 • Et eget varslingssystem gir arbeidsgiveren påminnelser om kommende aktiviteter for sykmeldte
 • Virker den?

  Vi har kort foretatt en kort test av appen, og så langt synes det som om den kan fungere etter formålet. Deisgnen er enkel og oversiktlig, og det er lett å legge inn sykemeldte ansatte. Et minus er at vi ikke fikk til å endre detaljene på en sykemeldt arbeidstaker etter at den var lagt inn.
  Appen har ikke noen integrasjon med Altinn eller andre systemer, så informasjonen blir kun liggende lokalt på telefonen eller nettbrettet der appen er installert.

  Hvordan få tak i appen?

  Appen kan lastes ned til IOS-telefoner ved å skanne denne QR-koden under. For android, se lenke nederst.

  binary-357785-933420

  Appen kan også lastes ned her

  Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

  Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.