Arbeidsledigheten er på vei ned

 

I februar 2017 ble det 900 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 800 personer.

– Ledigheten falt i februar for tredje måned på rad. Vi ser også en bedring i vestlandsfylkene som har vært spesielt rammet av nedbemanningen i oljesektoren. Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nedgang i ledigheten

I februar var det registrert 84 800 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6 100 sammenlignet med februar i fjor. Arbeidsledigheten er nå på 3,1 prosent, ned fra 3,3 prosent i februar i fjor. 60 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 106 400 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV (bruttoledigheten). Det er 2000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,9 prosent i fjor.

Færre kortidsledige og flere langtidsledige

Sammenlignet med i fjor var det ved utgangen av februar 8 500 færre helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år, en nedgang på 12 prosent. Samtidig var det flere som hadde vært arbeidssøkere i mer enn ett år. I februar hadde 23 500 av de helt ledige vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 11 prosent flere enn i samme måned i fjor. Økningen har stort sett vært på Vestlandet og særlig i Rogaland.

Størst nedgang innen bygge- og anleggsarbeid

Innen yrkesgruppen bygge- og anleggsarbeidere har ledigheten falt med 17 prosent siden februar i fjor, noe som betyr at det er 2 300 færre helt ledige enn for ett år siden i denne yrkesgruppen. Ledere og ingeniør- og ikt-fag har hatt størst økning i arbeidsledigheten, med henholdsvis 6 og 4 prosent sammenlignet med februar i fjor. Innenfor de resterende yrkesgruppene er ledigheten lavere eller på samme nivå som for ett år siden.

I februar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg og industriarbeid, med henholdsvis 5,5 og 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i de fleste fylker

Sammenlignet med februar i fjor er det Aust-Agder og Nord-Trøndelag som har hatt størst nedgang i ledigheten, med henholdsvis 19 og 17 prosent. Kun tre fylker har flere ledige enn for ett år siden. Vestfold har den største økningen med 6 prosent flere helt ledige, deretter Møre og Romsdal og Hordaland med henholdsvis 4 og 1 prosent økning.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,6 prosent av arbeidsstyrken og i Aust-Agder med 3,6 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,9 og 2,0 prosent.

 

 

Kilde: NAV.no

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.


 
 
 

Leave a Reply