Oppsigelse

Oppsigelse, avskjed, omstillingsprosesser og endringsoppsigelser.

Oppsigelse er den vanlige måten å avslutte et arbeidsforhold på. Oppsigelse fra arbeidsgiver kan skyldes både den ansattes forhold, og virksomhetens forhold. Uansett er det et grunnleggende krav om saklig grunn for å gå til oppsigelse. Prosessen må videre være forsvarlig, og arbeidsgiver skal gjennomføre drøftelsesmøte og må lage gyldig oppsigelsesbrev.

Avskjed er en strengere reaksjon fra arbeidsgiver, der arbeidsforholdet avsluttes på dagen. Det er kun i de virkelig alvorlige situasjonene avskjed kan benyttes.

Avslutning eller endring av arbeidsforhold er ofte kompliserte prosesser, der det stilles strenge krav til arbeidsgivers fremgangsmåte. I denne seksjonen har vi samlet artikler, dommer nyheter og tips om oppsigelse.

Trenger du advokatbistand ved spørsmål om oppsigelse eller avskjed? Våre arbeidsrettsadvokater bistår deg gjerne. Les mer om hvordan du får advokathjelp innen arbeidsrett her.

 
 • Oppsigelse av ansatte med hyppig sykefravær (Ny dom/2017)

  Oppsigelse av ansatte med hyppig sykefravær (Ny dom/2017)

  I en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett i februar 2017 aksepterte domstolen en oppsigelse som var begrunnet med mange og langvarige sykefravær. Arbeidstakeren var plaget med smerter i rygg og […]

   
 • Drøftelsesmøte

  Drøftelsesmøte

  Drøftelsesmøte er obligatorisk før en oppsigelse eller avskjed. Her forklarer vi reglene for drøftelsesmøter, og gir eksempel på innkalling til slik drøftingssamtale.

   
 •  
 • mal oppsigelse

  Formkrav ved oppsigelse – hvordan skrive et gyldig oppsigelsesbrev?

  Reglene om utforming av oppsigelsesbrev er svært formelle. Mange arbeidsgivere slurver, og skriver oppsigelser som ikke fyller lovens formkrav for oppsigelse. Såkalte «formugyldige oppsigelser» kan få store konsekvenser for arbeidsgiver. I […]

   
 • Advarsel i arbeidsforhold

  Advarsel i arbeidsforhold

    Det er mange myter og misforståelser knyttet til advarsel i arbeidsforhold. Hva innebærer en advarsel? Er det formkrav til en advarsel? Hvor lenge «gjelder» en advarsel? Hvem kan gi […]

   
 •  
 • Oppsigelsestid og oppsigelsesfrister

  Oppsigelsestid og oppsigelsesfrister

  Oppsigelsestidens lengde avhenger av flere forhold. Her får du oversikt over hvilke oppsigelsesfrister arbeidsmiljøloven setter. I utgangspunktet er det fritt opp til partene til å avtale hvor lang oppsigelsestid (oppsigelsesfrist) […]

   
 • Når er en oppsigelse gyldig?

  Når er en oppsigelse gyldig?

  Arbeidsmiljøloven stiller krav til saklig oppsigelsesgrunn. Hva skal til for at en oppsigelse anses som saklig og dermed lovlig? Og når foreligger en usaklig oppsigelse? Hva er følgene av en […]

   
 •  
 • Når foreligger det saklig grunn til oppsigelse?

  Når foreligger det saklig grunn til oppsigelse?

  En oppsigelse rammer som regel den som blir oppsagt hardt. I tillegg til å miste inntekten, kontakt med kollegaer og et fast holdepunkt i hverdagen, får ofte den som har […]

   
 • Hvilke regler gjelder for ferie i oppsigelsestiden?

  Kan arbeidsgiver bestemme at arbeidstaker skal ta ferie i oppsigelsestiden? Arbeidsgiver kan kun kreve at ferien legges til oppsigelsestiden, der oppsigelsestiden er tre måneder eller lenger. Hvis ferie allerede er […]

   
 •  
 • Endringsoppsigelse

  Endringsoppsigelse er et begrep som brukes om situasjoner der arbeidsgiver foretar så store endringer av et arbeidsforhold at det i realiteten er snakk om en oppsigelse med overføring til en […]

   
 • Oppsigelse i prøvetid

  Som regel avtales det at de første 6 måneder i et arbeidsforhold er å anse som prøvetid. Hvilke regler gjelder for prøvetid? Hvor lenge varer prøvetiden, og hvor fritt står […]

   
 •