OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Servitørene på Theatercafeen, som sammen med Fellesforbundet hadde gått til sak for å beholde den tradisjonelle ordningen der servitørene beholdt all tipsen, tapte saken også i lagmannsretten.

Førstesekretær Eli Ljunggren mener at dommen er oppsiktsvekkende. – Dette gir arbeidsgiveren styringsrett over tipsen. Det mener vi er prinsipielt galt, sier Fellesforbundets førstesekretær Eli Ljunggren til VG.

Det sentrale spørsmålet i saken var fordelingen av tipsen som servitørene tok inn.

Tidligere tar servitørenefått beholde tipspengene selv. Theatercafeens ledelse krevde i stedet at tipspotten skulle deles mellom servitører og kokker. Restauranten har innført en fordeling som innebærer at kokkene får 35 prosent av pengene.

Det var denne tvungne fordelingen Fellesforbundet og servitørene dro for retten. Det juridiske spørsmålet var derfor hvor langt arbeisdgivers styringsrett rekker. Retten har nå i to instanser funnet at det ligger innenfor styringsretten at arbeidsgiver bestemmer hvordan tipsen skal fordeles.

Dommen er oppsiktsvekkende og innebærer at arbeidsgiver nå har fått styringsretten over tips som servitørene får, og at de dermed kan fordele denne slik de selv vil. Vi vil nå sette oss ned sammen med LOs juridiske avdeling for å gå gjennom dommen før vi kommenterer den nærmere, sier Ljunggren til VG.

Forbundet tapte saken fullstendig og må derfor også dekke saksomkostningene.

I domspapirene står det at tipsordingen slik den er praktisert ved Theatrercafeen ikke virker samarbeidsfremmende. Tipsordningen synes nettopp å være et system som bidrar til å opprettholde en uheldig struktur, heter det. Det har lenge vært kjent at samarbeidsforholdene ved Theatercafeen er svært dårlige. Det er imdilertid et åpent spørsmål om denne dommen vil bidra til å bedre arbeidsmiljøet ved Theatercafeen.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.