Nav melder om at antall varsler om mulige oppsigelser og permitteringer øker. Økningen er primært knyttet til oljeservice og omtrent halvpartene av varslene kommer fra Rogaland.

– At antall permitteringsvarsler økte i september skyldes streiken i oljeservice. Det er ingen grunn til å tro at dette indikerer et skifte på arbeidsmarkedet. Det har vært en sterk nedgang i antall varsler de siste månedene og vi regner med at varslene vil være lavere igjen i månedene som kommer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nærmere halvparten av varslene om oppsigelser og permitteringer kommer fra Rogaland, med over 2500 personer. Over 3000 av varslene kommer fra industri, bergverk og utvinning.

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer.

Kilde: NAV

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.