Vikarer

 
 • Vikarbyråer somler med å oppfylle nye registreringskrav

  Vikarbyråer somler med å oppfylle nye registreringskrav

  Forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyrå/bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft i Norge trådte i kraft 1. januar 2009. Det er i underkant av 1800 virksomheter registrert i […]

   
 • Vikarbyrådirektivet

  Vikarbyrådirektivet

  Vikarbyrådirektivet ble en del av norsk rett fra 1. januar 2013. Et kjernepunkt ved innføringen av vikarbyrådirketivet er det såkalte «likebehandlingsprinsippet.» I denne artikkelen gir vi en oversikt over hva […]

   
 •