Arbeidsrett – oversikt

 
 • Arbeidstvister i retten: gangen i en arbeidsrettssak

  Arbeidstvister i retten: gangen i en arbeidsrettssak

  Hvordan er rettsprosessen i en stillingsvernssak? I denne omfattende artikkelen følger vi alle trinnene i en arbeidstvist – fra drøftelsemøte før oppsigelse og helt til Høyesterett eventuelt sier siste ord i saken.

   
 • Arbeidsrett

  Arbeidsrett er en samlebetegnelse på de lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Arbeidsretten deles vanligvis i to hovedkategorier: Arbeidsrettens individuelle del regulerer rettigheter og plikter den enkelte har i […]

   
 •  
 • Trenger du en arbeidsrettsadvokat?

  Trenger du en arbeidsrettsadvokat?

  Arbeidsrettsadvokater har særskilt kompetanse eller spesialisering innenfor mange felter innen arbeidsliv og arbeidsrett. Her kan du lese mer om hva arbeidsrettsadvokater kan hjelpe deg med.