En ny undersøkelse viser at 1 av 5 norske bedriftsledere ser for seg nedbemanning i egen virksomhet det nærmeste året.

Norges Bank foretar hvert kvartal en forventningsundersøkelse som viser hvilken utvikling norske ledere ser for seg for egen bedrift og markedet de operere i for de kommende 12 måneder. Et av punktene som undersøkes, er om lederne tror på økning eller reduksjon i antall ansatte. Når mange ledere ser for seg nedbemanning, er dette en klar indikator på at økonomien i Norge kan stå foran en avkjøling eller nedgangsperiode.

I undersøkelsen for tredje kvartal, fremgår det at 30 prosent av næringslivsledere oppgir at bedriften forventer å ha flere ansatte om 12 måneder. Dette tallet er en reduksjon fra forrige kvartal, da det andelen var 32,5 prosent.

Andelen næringslivsledere som forventer å ha færre ansatte om 12 måneder er 20,3, mens 49,0 prosent forventer like mange ansatte om 12 måneder.

Selv om 80 prosent av bedriftene ser for seg å ha samme eller et høyere antall ansatte enn i dag om 12 måneder, er det historisk sett et relativt høyt tall når 20 % av norske ledere ser for seg en nedbemanning.

 

Kilde: Forventningsundersøkelsen, Q3 2104. Les hele rapporten på denne siden

Leter du etter mer informasjon om hvordan en nedbemanning gjennomføres? 

Er du leder å står foran en nedbemanningsprosess? – Jeg har skrevet en grundig «nedbemanningsguide» på vår søsterside Juridisk abc, som gir en innføring i hvordan en nedbemanning gjennomføres. Guiden kan selvsagt også gi god veiledning til ansatte som er omfattet av en nedbemanning.

 

Se også disse artiklene om nedbemanning:

nedbemanningOmstilling og nedbemanning – en oversikt

Nedbemanning og masseoppsigelser

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.


 

Tags: