1000 stillinger i Statoil er rammet av nedbemanning det siste halve året. Sluttpakker på opp til to års lønn er gitt for å motivere ansatte til frivillig nedbemanning. De minste sluttpakene som er gitt var på ni måneders lønn.

550 + 250 + 200 stillinger nedbemannet

Statoil kutter i disse dager mellom 250 og 300 stillinger knyttet til arbeidsoppgaver som settes bort (outsourcing). Dette kommer i tillegg til 750 stillinger som selskapet begynte å nedbemanne før jul. Statoil innførte en endret organisasjonsmodell fra 1. april, noe som neppe har vært noen spøk for alle de ansatte som er rammet av nedbemanning det siste halvåret. Staoil har gjennomgående benyttet sluttpakker for å få til frivillig nedbemanning.

Sluttpakkene knyttet til 550 stillinger i stabs- og støttefunksjoner i administrasjonen, ble delt ut før påske. I tillegg kvittet selskapet seg med 200 personer som er innleid.

Den siste runden med nedbemanning – innen IT, personal og finans – startet i følge Stavanger Aftenblad etter påske.

Statoil har ikke gitt offisielle tall, men ut fra disse estimatene fra Stavanger Aftenblad har Statoil altså foretatt nedbemanning av om lag 1000 stillinger stillinger på et halvt år.

Statoil har ikke ønsker å konkretisere tallene ovenfor SA, men sier at selskapet har hatt fokus på å gjennomføre nedbemanningen gjennom frivillighet og ved bruk av sluttpakker.

Sluttpakker på inntil to års lønn

Sluttpakkene som er delt ut i forbindelse med nedbemanningen er gitt på fem ulike nivåer avhengig av tjenestetiden i Statoil. For de som har jobbet i selskapet i fem år eller mindre fikk tilbud om en sluttpakke tilsvarende ni måneders lønn. Lengre ansiennitet gir mer omfattende sluttpakke. Den største sluttpakken som var mulig å forutsatte 21 år eller lengre tjenestetid i Statoil. Ansatte med så lang ansiennitet fikk tilbud om en sluttpakke med lønn i to år.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.