Arbeide i store kontorlandskap øker risikoen for sykemelding. Det er konklusjonen i en ny studie fra det svenske ”Stressforskningsinstitutet.”, utført av Christina Bodin Danielsson, Hugo Westerlund Holendro Chungkham og Cornelia Wulff.

I undersøkelsen intervjuet forskerne arbeidstakere å finne ut om det var sammenheng mellom hva slags kontor de jobbet i, og omfanget av sykefraværet.

De delte inn kontorene i 7 kategorier, fra de som hadde et eget lukket kontor, kontor som ble delet av to ansatte og kontorer i store kontorlandskap. Undersøkelsen inkluderte intervjuer med 1852 ansatte.

Forskerne fant at:

  • Ansatte i kontorlandskap var borte mer fra jobb enn de som hadde eget kontor, eller delte mindre kontorer. Spesielt økte risikoen for langtidsfravær for kvinner som satt i store kontorlandskap.
  • Fraværet skyldtes dels økt infeksjonsfare, og dels et høyere stressnivå i de store landskapene, som følge av både høyere støynivå og mindre mulighet for privatliv.
 

Mer informasjon om undersøkelsen kan du finne herStudien er også  omtalt i Wall Street Journal

 

Åpent kontorlandskap – et kortsiktig sparetiltak?

De åpne kontorlandskapene har blitt stadig mer populære blant arbeidsgivere de siste årene. Hvis man kun bruker kalkulatoren er det lett å sette opp regnestykker som tilsynelatende gir store økonomiske gevinster gjennom «arealeffektivisering» og fortetting av ansatte i landskapsmodellen.

Samtidig er det stadig flere bedrifter som nå ser at dette kan være en feilslått strategi når man ser på hele kostnadsbildet. Før jul skrev e24 at Stig Rusti i Fourstep mente bedriftene risikerte at landskapene var en kostbar produktivitetsdreper, og anslo at åpne landskap kan gi et effektivitetstap på opp mot 30 %.

– Våre funn tyder på at man satt på spissen risikerer opp mot 30 prosent mindre effektivitet. Veldig mange bedrifter ser utelukkende på besvarelser. Vi kikket på om besparelsene ved en omlegging er reelle. Man kan kanskje halvere husleien og øke bunnlinjen, men vår konklusjon er at vinningen raskt går opp i spinningen, sa Rusti den gang til E24.

I Rustis tall var det kun tatt høyde for effektivitetstap, og sykefravær var ikke vurdert.

Med de funnene som kommer fra flere kanter, og som ser på ulike negative effekter av åpne kontorlandskap, tegner deg seg derfor et klart bilde av negative effekter både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.