Det er vedtatt endringer i ferieloven med virkning fra 1. juli. Den viktigste endringen gjelder for arbeidstakere som blir syke i løpet av ferien, og som nå kan kreve ny ferie.

Tidligere var det et vilkår at man måtte være syk i en uke for å ha rett til ny ferie.Etter endringen kan arbeidstaker nå allerede fra første sykedag kan kreve å få sykedagen(e) utsatt som ny ferie senere.

Se også artikkelen om bakgrunnen for endringene på vår søsterside Juridisk ABC (ekstern lenke)

Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.

Videre er muligheten til å få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon, fjernet. I disse tilfellene skal all ferie som ikke er avviklet istedet overføres til påfølgende ferieår.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.


 

Tags: , , ,