fyllekjrer-avskjedssak-oslo-tingrett

To bygningsarbeidere brukte arbeidsgivers anleggsbil til og fra fest en lørdagskveld. I følge arbeidsgivers advokat var føreren «muligens påvirket av alkohol på vei til fest, han var kanon full (1,65 i promille) da han kjørte hjem fra fest. Passasjeren var enda fullere (2,37 i promille). Det gikk galt, de kjørte feil, kjørte inn i en mur, ble stanset av politiet og innlosjert på glattcelle over natta og løslatt søndag kveld etter avhør. De varslet driftsleder på anlegget de arbeidet om hva som hadde skjedd. De la seg helt flate og erkjente sine synder».

Likevel vant bygningsarbeiderne stillingsvernsaken i Oslo tingrett i en nylig avsagt dom.

Det er frifagbevegelse.no som omtaler den spesielle saken, som ble ført av LOs juridiske avdeling på vegne av to svenske bygningsarbeidere. Saken endte utrolig nok med full seier for saksøkerne i Oslo tingsrett. Retten kjente avskjedene ugyldige og ga til og med de to rett til å gjeninntre i stillingene sine. Arbeidsgiver ble dømt til å dekke lønnstap på over 500 000 kroner.

Mangelfull saksbehandling i forbindelse med

avskjeden

Mandagen etter at bygningsarbeiderne hadde fyllekjørt i arbeidsgivers bil, ble begge innkalt til møte med ledelsen, og gitt klar beskjed om at de var uønsket, for deretter å bli satt på første fly hjem. Arbeidstakerne mottok senere formelt avskjedsbrev i posten.

Retten mente at saksbehandlingen var mangelfull, og at det ikke hadde vært gjennomført forsvarlig drøftelsesmøte.

Kjøringen fant sted på fritiden

Videre var det et santralt tema i saken at kjøringen fant sted utenfor arbeidstid. Videre var det en utbredt praksis i virksomheten at anleggsbilen var stil til disposisjon for fri benyttelse av de ansatte.

Ugyldighet og erstatning

Retten kom samlet til at avskjeden var ugyldig, slik at bygningsarbeiderne fikk stillingene tilbake og medhold i krav om erstatning.

Konklusjoner

Saken illustrerer flere problemstillinger:

  • Arbeidstakers stillingsvern er sterkt. Det skal spesielt mye til før retten aksepterer en avskjed.
  • Arbeidsgivers plikter i forbindelse med saksbehandlingen av oppsigelses- og avskjedssaker er omfattende, og mangelfull saksbehandling vil regelmessig gi utfordringer hvis saken kommer for retten.
  • Arbeidsgiver bør være bevisst hvordan bruk av bedriftens anleggsmidler regulereres. En «snill» praksis med tanke på utlån av f. eks biler til privat bruk kan få uheldige konsekvenser. I dette tilfellet var praksisen med utån av anleggsbilen et sentralt arbeidsrettslig argument, men også andre rettslige utfordringer kan tenkes, f eks skatterettslige konsekvenser.

Ut fra de refererte fakta er undertegnende av den klare oppfatning at avskjedssaken ville fått et annet utfall dersom arbeidsgiver hadde vært mer bevisst sin rolle og forpliktelser både i forkant av hendelsene – og ikke minst i forbindelse med selve termineringen av arbeidsforholdet.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.