windpower

Arbeidstakerorganisasjoner og fagbevegelsen går inn for å endre arbeidsmiljøloven for å få et enda sterkere miljøfokus.
Alle hovedorganisasjonene har i lengre tid jobbet med å få endret arbeidsmiljøloven til også å gjelde ytre miljø. Målet er å vise den viktige sammenhengen mellom miljøpolitikk og arbeidsliv.

– Bokstaven -m som står for ”miljø” i HMS blir ekstra viktig, verneombudet skal i fremtiden ikke bare tenke indre miljø, men også ytre miljø, sier seniorrådgiver Jon Olav Bjergene i Unio, og legger til: – Fagbevegelsens vilje til å engasjere seg så sterkt i dette temaet er en gavepakke til myndighetene, påpeker han.

Blir stående igjen

Bjergene mener at virksomheter som ikke skjønner at det er en klar sammen­heng mellom klimapolitikk og arbeidsliv, risikerer å bli stående på stedet hvil, mens alle andre går videre. Klimautfordringene er ikke noe som kan velges bort. Årets arbeidsmiljøkongress i Bergen fra 15. til 17. oktober vil blant annet ta for seg verneombudets nye rolle og funksjoner, med bakgrunn i miljøutfordringer norske bedrifter står ovenfor. Jon Olav Bjergene i Unio mener klimakrisen er en sak for partssamarbeidet i norsk arbeidsliv. – FNs klimapanel har fastslått at klimakrisen er menneskeskapt. Dette vil berøre norsk arbeidsliv på flere måter, både gjennom klimakvoter for bedrifter og helt ned til den enkeltes daglige arbeidsplass, fastslår Bjergene. I dette arbeidet mener han norske verneombud vil få nøkkelroller. – Landets 20 000 verneombud blir viktige pådrivere i arbeidet med å gjøre norske bedrifter mer miljøvennlige, mener fagsjefen.

Suksess i Nedre Eiker

Nedre Eiker er pilotkommune for verneombudene, og er med i kommunenettverket ”Livskraftige kommuner”. Her er både tillitsvalgte og Naturvernforbundet med i nettverksorganiseringen. Rådmannen har miljøsertifisert mange av virksomhetene i kommunen. Som et direkte resultat av dette har Langløkka barnehage i kommunen oppnådd imponerende resultater. – Barnehagen har redusert avfallet med 90 prosent, strømforbruket er mer enn halvert, og det er blitt gjort mer miljøvennlige innkjøp, som blant annet leker med lengre levetid, sier hovedverneombud Tor Arne Bjørn i Nedre Eiker kommune. Han legger til at dette er et stjerneeksempel på hvordan virksomheter kan spare både utgifter og miljø gjennom å være mer bevisste.

– På høy tid

– Signalene vi får fra Unio, LO og andre er veldig fornuftige og riktige. Det er på høy tid at klimadebatten kommer inn i norske virksomheter, sier direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret. Han er enig i at verneombudets rolle blir sentral i denne prosessen, men ser for seg en mer utvidet rolle for ombudet. – I større virksomheter tror vi det er fornuftig at ytre miljø får et eget miljøverneombud, i tillegg til det vanlige verneombudet. Dette fordrer at verneombudet får grundig opplæring og kunnskaper om ytre miljø, sier Paul Norberg.

(Kilde: Tekst: Pressenytt, Foto: Eivind Arntsen)

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.