Arbeidsmiljø

 
 • Seksuell trakassering

  Seksuell trakassering

  Seksuell trakassering er et tema som for alvor ble aktuelt etter #metoo-kampanjen i 2017 og Giske-saken. Men hva er egentlig seksuell trakassering? Og hvilke regler gjelder for oppfølging av seksuell […]

   
 • Regjeringen foreslår en rekke endringer i arbeidsmiljøloven

  Regjeringen foreslår en rekke endringer i arbeidsmiljøloven

  Regjeringen er nå i ferd med å sette sitt preg på arbeidsmiljøloven, og sender på høring en rekke forslag om endringer i reglene om midlertidig ansettelse, arbeidstids- og overtidsreguleringene. I tillegg foreslås en heving av den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år, samtidig som det foreslås et forbud mot lavere bedriftsinterne aldersgrenser.

   
 •  
 • Høyere sykefravær for ansatte i åpent kontorlandskap

  Høyere sykefravær for ansatte i åpent kontorlandskap

  Arbeide i store kontorlandskap øker risikoen for sykemelding. Det er konklusjonen i en ny studie fra det svenske ”Stressforskningsinstitutet.”, utført av Christina Bodin Danielsson, Hugo Westerlund Holendro Chungkham og Cornelia Wulff.

   
 • Regjeringsforslag om ammefri med lønn

  Yrkesaktive kvinner som ammer barn under ett år får rett til lønn fra arbeidsgiver ved ammefri, dersom regjeringens lovforslag blir vedtatt. I dag gir arbeidsmiljøloven rett til ammefri, men uten […]

   
 •  
 • Arbeidsgivers rett til å sjekke arbeidstakers e-post

  Arbeidsgivers rett til å sjekke arbeidstakers e-post

  I mange virksomheter er e-post en selvfølgelig del av den daglige driften. E-post blir sendt eller mottatt via arbeidsgivers datamaskiner eller mobiltelefoner. Hvilke regler gjelder for arbeisdgivers innsyn i den […]

   
 • Mobbing og trakassering i arbeidslivet- Hvilke regler gjelder?

  Flere arbeidstakere opplever mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. Dette er et alvorlig brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det følger av loven at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering eller annen […]

   
 •  
 • HMS – Forsvarlig arbeidsmiljø- hvilke krav stilles?

  HMS – Forsvarlig arbeidsmiljø- hvilke krav stilles?

  Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet i en virksomhet skal være fullt forsvarlig med hensyn til arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd (Helse Miljø og Sikkerhet – HMS). Hva innebærer kravene […]

   
 • Arbeidstilsynet med ny faktaside om mobile it-verktøy

  Arbeidstilsynet med ny faktaside om mobile it-verktøy

  IT-verktøyene vi bruker har forandret seg enormt de siste årene, der fremveksten av smarttelefoner og nettbrett har endret hvordan mange kommuniserer og utfører sine arbeidsoppgaver. Selv om teknologien gir mange […]

   
 •  
 • Innsyn i epost: Nye regler fra 1. mars 2009

  Innsyn i epost: Nye regler fra 1. mars 2009

  Arbeidsgivers rett til innsyn i de ansattes e-post har frem til nå manglet eksplisitt lovregulering. Dette endres gjennom revisjon av personopplysningsforskriften. Fra 1. mars 2009 blir det forskriftsregulert at arbeidsgiver […]