IT-verktøyene vi bruker har forandret seg enormt de siste årene, der fremveksten av smarttelefoner og nettbrett har endret hvordan mange kommuniserer og utfører sine arbeidsoppgaver. Selv om teknologien gir mange forder, har den også sider i forhold til HMS. Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside for bruk av mobile it-verktøy.

De nye verktøyene som omfavnes av stadig flere bedrifter med «mobile» arbeidstakere, kan gi store fordeler med tanke på tilgjengelighet kombinert med fleksibilitet.

Samtidig kan teknologien også føre til en utvisking av grensene for når en er på jobb og når en har fri. I tillegg er det grunn til å tro at ergonomien ved mye av den nye teknologien ikke er optimal.

Arbeidstilsynets nye faktasiden tar for seg både fordeler og ulemper de nye teknologiene får for de ansatte fra fleksiblitet, muskel- og skjelettplager, arbeidstid og sikkerhet.

Faktasiden er lettfattelig og inneholder enkle og konkrete råd og oppfølgingspunkter. Du finner den på denne siden.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.