Mens sykefraværet blant kvinner generelt synker, øker sykefraværet for gravide, spesielt blant de yngre. Sykefraværet har økt med 5,2 prosent de siste seks årene, går det fram av NAVs rapport Arbeid og velferd nr. 3 2007.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.