Kontakt Oss2137 8000
 

Oppsigelse

Oppsigelse, avskjed, omstillingsprosesser og endringsoppsigelser.

Oppsigelse er den vanlige måten å avslutte et arbeidsforhold på. Oppsigelse fra arbeidsgiver kan skyldes både den ansattes forhold, og virksomhetens forhold. Uansett er det et grunnleggende krav om saklig grunn for å gå til oppsigelse. Prosessen må videre være forsvarlig, og arbeidsgiver skal gjennomføre drøftelsesmøte og må lage gyldig oppsigelsesbrev.

Avskjed er en strengere reaksjon fra arbeidsgiver, der arbeidsforholdet avsluttes på dagen. Det er kun i de virkelig alvorlige situasjonene avskjed kan benyttes.

Avslutning eller endring av arbeidsforhold er ofte kompliserte prosesser, der det stilles strenge krav til arbeidsgivers fremgangsmåte. I denne seksjonen har vi samlet artikler, dommer nyheter og tips om oppsigelse.

Trenger du advokatbistand ved spørsmål om oppsigelse eller avskjed? Våre arbeidsrettsadvokater bistår deg gjerne. Les mer om hvordan du får advokathjelp innen arbeidsrett her.

 
 • Erstatning ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed

  Erstatning ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed

  Dersom en oppsigelse eller avskjedigelse ikke har saklig grunn, er hovedregelen at retten ved dom bestemme at oppsigelsen er ugyldig og arbeidstaker skal fortsette i, eller gå tilbake til stilling […]

   
 • Stillingsvern ved graviditet

  Stillingsvern ved graviditet

  Gravide har et særlig stillingsvern etter arbeidsmiljøloven. Vernet gjelder for videre for enhver form diskriminering grunnet svangerskap og foreldrepermisjon. En arbeidstaker kan ikke sies opp fra sin stilling eller behandles […]

   
 •  
 • Stillingsvern ved sykdom

  Stillingsvern ved sykdom

  Sykdom og ulykke er legitime fraværsgrunner fra arbeidet. Dessverre er det likevel ofte slik at arbeidsgiver sier opp ansatte på grunn av sykefravær. Det er har lenge vært bred rettspolitisk […]

   
 • Nedbemanning og andre omstillingsprosesser : masseoppsigelser

  Nedbemanning og andre omstillingsprosesser : masseoppsigelser

  Masseoppsigelser er en av de mest dramatiske omstillings- og nedbemanningsprosessene som foretas i en virksomhet – med unntak av konkurs og annen avvikling. Nedbemanning ved masseoppsigelser er noe arbeidsgiver har […]

   
 •