Stoltenberg tar grep for å sørge for at NAV fungerer

Regjeringen vil legge fram en egen sak for Stortinget i mars med en full gjennomgang av situasjonen i NAV. – Arbeids- og inkluderingsministeren vil da redegjøre både for gjennomførte tiltak og for behovet for nye tiltak og strategier, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Finansuro og usikre økonomiske tider gir store utslag på ledighetskøen hos NAV-kontorene.

– Det er helt uakseptabelt at arbeidsledige ikke får den hjelpen de trenger og har krav på hos NAV. NAV er viktig, både i kampen mot arbeidsledigheten, men også for å bistå dem som rammes av ledighet, sier Stoltenberg.

Etaten har i tiltakspakken fått tilført midler til 320 nye stillinger, og arbeidet med å oppbemanne er i gang.

– I tillegg vil vi gå gjennom budsjettet til NAV for å sikre at etaten er i stand til å utføre de oppgavene som nå er mer kritiske enn noen gang, sier Stoltenberg.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.