I en ansettelsesprosess vil du som arbeidsgiver ønske å innhente så mye informasjon som mulig om den aktuelle kandidaten. Men visste du at det finnes regler som begrenser arbeidsgivers rett til å søke på internett – altså å «google» ansatte? 

 

Rekrutteringsprosessen kan ofte inkludere andre undersøkelser enn bare spørsmål i selve jobbintervjuet, som for eksempel sjekk med referanser eller søk på Internett.

Også ved slike undersøkelser gjelder selvsagt de samme kravene og forbudene som for intervjusituasjonen. Det følger av arbeidsmiljøloven § 13-4 at «arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.»

I tillegg til arbeidsmiljøloven, har likestillingsloven og diskrimineringslovene regler som begrenser arbeidsgivers adgang til å innhente informasjon om jobbsøker ved ansettelse. Eksempler på dette er forbudet mot å innhente opplysninger om graviditet etter likestillingsloven § 18. Regelen lyder

En arbeidsgiver må ikke i ansettelsesprosessen, herunder under intervju eller på annen måte, innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn.

Som det fremgår er det forbud å innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn, og forbudet gjelder både intervju og «på annen måte».

Formålet med disse reglene er å forebygge at det skjer ulovlig diskriminering i arbeidslivet. Med ”ulovlig diskriminering” menes at arbeidsgivere vektlegger informasjon om søkere som det ikke er adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere ut fra.

Eksempler på slik informasjon kan være jobbsøkers helse, medlemskap i fagforening, samlivsform, seksuelle orientering, graviditet, adopsjon og familieplanlegging, og standpunkt i kulturelle, politiske og religiøse spørsmål.

Dette kan innebærer at søk på Internett som har til formål å forsøke å innhente opplysninger om f.eks. seksuell legning kan være forbudt. Et tilleggsmoment her er at arbeidsgiver jo har et ansvar for at data som behandles er korrekt.

Data som innhentes fra usikre kilder kan være feil, og det er derfor risikofylt å bruke disse til å foreta vurderinger.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.