Kontakt en av våre arbeidsrettsadvokater

Hva kan våre arbeidsrettsadvokater bistå med?

Arbeidsrettsadvokater har særskilt kompetanse eller spesialisering innen arbeidsrett. Betegnelsen «Arbeidsrettsadvokat» er ikke uttrykk for en egen formell spesialisering, men det følger av de advokatetiske regler pkt 2.4.1 at det kreves «særskilt innsikt og erfaring» for at en advokat kan fremheve et fagfelt som spesiale – som for eksempel å kalle seg «arbeidsrettsadvokat».

Arbeidsrettsadvokaters typiske spesialisering og bakgrunn

En arbeidsrettsadvokat vil typisk ha et spesialfag fra universitetet innen ett eller flere spsialfag innenfor arbeidsrett. Alternativt har advokaten kanskje tatt videreutdanning i rgi av Juristforbundet og Advokatforeningens videreudanningssenter.

De fleste arbeidsrettsadvokater har erfaring fra enten offentlig eller private organisasjonser, eller privat advokatvirksomhet, der vedkommende har opparbeidet seg bred kompetanse innen feltet.

Hva kan en arbeidsrettsadvokat hjelpe deg med?

Våre advokater bistår i mange ulike sammenhenger med arbeidsrettslige spørsmål. Noen av disse feltene er

Vårt advokatfirma har 11 advokater med arbeidsrett som spesialfelt.

Juridisk rådgivning til virksomheter / arbeidsgivere:

 • Utforming av arbeidsavtaler og tilhørende dokumenter
 • Veiledning om oppfølging ved sykefravær
 • Spørsmål om lønn, overtid, ferie og feriepenger
 • Rådgivning ved oppfølgong av individuelle arbeidstakere og personalkonflikter
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Omstilling og nedbemanning
 • Forhandlinger
 • Utforming av sluttpakker
 • Tvist – prosess

Arbeidsrettslig bistand til arbeidstakere

Vi bistår arbeidstakerer med alle problemstillinger de kan komme opp i i tilknytning til arbeidsforholdet. Vårt engasjement kan være alt fra «stille rådgivning» der vi analyserer arbeidstakers situasjon, og rådgir de med tanke på deres juridiske posisjon, mens arbeidstakeren selv håndterer situasjonen ovenfor arbeidsgiver, til mer «tradisjonelle» oppdrag der vi taler klienten sak ovenfor arbeisdgiveren. Noen typiske problemstillinger vi jobber mye med er:

 • Oppsigelse
 • Nedbemanning– bistand til grupper av arbeidstakere
 • Endringer av arbeidsforhold (endingsoppsigelse)
 • Forhandling av sluttavtaler
 • Trakassering eller diskriminering
 • Tvist rundt lønn, bonus, feriepenger og andre ytelser
Ønsker du bistand fra en av våre arbeidsrettsadvokater? Ring oss på telefon 21 37 80 00, eller fyll ut skjema på denne siden (klikk for lenke)

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.