Kontakt Oss2137 8000
 
 • Kan varsle anonymt på nett

  Kan varsle anonymt på nett

  Varslere i arbeidslivet kan nå slå alarm uten frykt for å få karrieren ødelagt. Det norske datasikkerhetsfirmaet Kantega har laget verdens første nettløsning for anonyme varslere. Arbeidstakere har lovfestet rett […]

   
 • 2 millioner til beste likestillingstiltak

  2 millioner til beste likestillingstiltak

  Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny likestillingspris på 2 millioner kroner. Den skal gå til den institusjonen som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia. Komité for integreringstiltak […]

   
 •  
 • 750.000 jobber gratis overtid

  750.000 jobber gratis overtid

  En landsdekkende undersøkelse som Infact har gjort for bemanningsbyrået Xtra Personell viser at 2,2 millioner norske arbeidstakere jobber overtid. Dette tilsvarer nesten 94 % av norske arbeidstakere. Undersøkelsen viser også […]

   
 • Arbeidstakere med særlig uavhengig stilling skal omfattes av arbeidstidsregler

  Arbeidstakere med særlig uavhengig stilling skal omfattes av arbeidstidsregler

  – Regjeringen sender på høring forslag om at arbeidstakere med særlig uavhengig stilling skal omfattes av arbeidstidsregler i Arbeidsmiljøloven, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Arbeidsmiljøloven skal verne arbeidstakerne. En god […]

   
 •  
 • NHO støtter nytt regjeringsforslag

  NHO støtter nytt regjeringsforslag

  NHO støtter hovedtrekkene i regjeringens forslag om nye tiltak for personer som har vært lenge borte fra arbeidslivet. Som en oppfølging av stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering har regjeringen […]

   
 • Varslingsrutiner for statsansatte

  12.10.07: Ansattes rett til å varsle og vernet for de som varsler settes nå på dagsorden i statlige virksomheter. Fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet får statlige arbeidsgivere nå retningslinjer for hvordan […]

   
 •  
 • Bedriftshelsetjenesten på dagsorden

  11.10.2007 Regjeringen vil sende på høring forslag om å utvide plikt til bedriftshelsetjeneste til flere risikoutsatte bransjer, og å sikre kvaliteten på tjenestene gjennom en godkjenningsordning. – Disse forslagene vil […]

   
 • Vil rydde opp i vikarbyråbransjen

  10.10.07: Departementet vil rydde opp i vikarbyråbransjen: – Det er bred enighet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om at det er behov for tiltak som øker seriøsiteten i utleiebransjen […]

   
 •  
 • Pappaperm for selvstendige næringsdrivende

  03.10.07: Selvstendig næringsdrivende får nå full rett til fødselspenger. Dette gjelder fra 1. juli 2008. I dag får selvstendig næringsdrivende kun 65 prosent av lønna si i fødselspenger, mens vanlige […]

   
 • Arbeidstilsynet signerte samarbeidsavtale med Polen

  28.9.07: Arbeidstilsynet har signerte i går ein samarbeidsavtale med Polen om utveksling av informasjon knytta til arbeidstilhøve til arbeidstakarar som arbeider i dei respektive landa. – Dette vil gje oss […]

   
 •